สายดีท๊อกซ์+ฝา ถุงขาว (ฟ้ารินขวัญ)

อุปกรณ์ประกอบ ขวดดีท็อกซ์ (ฟ้ารินขวัญ)

รหัสสินค้า : 19012

สั่งซื้อสินค้า 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 26 บาท / ชิ้น

อุปกรณ์ประกอบขวดดีท็อกซ์ คือ สาย + ฝา + ที่ล็อคกั้น

ไว้สำหรับเปลี่ยนเมื่อใช้งานไปแล้วสายดีท็อกซ์เก่า 

ก็เปลี่ยนเฉพาะในส่วนนี้  ไม่ต้องซื้อขวดใหม่  

ดังในรูปค่ะ .. 

30 บาท
จำนวน:
Visitors: 261,821