งาม้อนคั่วเม็ด 150 กรัม ตรา ละเอียดลออ

งาม้อนคั่วเม็ด 150 กรัม ซิปล็อค

Roasted Perilla Seed 

- โอเมก้า 3 จากธรรมชาติ

- Cholesterol 0%

- Trans Fat 0%

- พร้อมรับประทาน

อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

85 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,270