ถั่วลายเสือคั่ว 100 กรัม JM ธัญพืช

ถั่วลายเสือคั่วกรอบ JM ธัญพืช

น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม

ส่วนประกอบ :

ถั่วลายเสือ 99.8%

เกลือไอโอดีน 0.2%

อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

50 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,270