จมูกข้าวสาลีคั่ว 150 กรัม ตรา ละเอียดลออ

จมูกข้าวสาลีคั่ว 150 กรัม

Roasted Wheat Germ

- มีธาตุเหล็ก

- Vitamin B1

- Cholesterol 0%

- พร้อมรับประทาน

อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

75 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,270