งาขาวคั่วเม็ด 150 กรัม (งาขาวพื้นเมือง) ตรา ละเอียดลออ

งาขาวคั่วเม็ด (งาขาวพื้นเมือง) 150 กรัม ถุงซิปล็อค 
Roasted White Sesame 

- โปรตีนจากธรรมชาติ

- Cholesterol 0%

- Trans Fat 0%

- พร้อมรับประทาน

อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

69 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,270