งาดำคั่วเม็ด 150 กรัม ตรา ละเอียดลออ

งาดำคั่วเม็ด 150 กรัม
Roasted Black Sesame 

- แคลเซียมจากธรรมชาติ

- Cholesterol 0%

- Trans Fat 0%

- พร้อมรับประทาน

อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

69 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,270