งาดำคั่วป่น 150 กรัม ตรา ละเอียดลออ

งาดำคั่วป่น 150 กรัม
Roasted Black Sesame Powder 

- แคลเซียมจากธรรมชาติ

- Cholesterol 0%

- Trans Fat 0%

- พร้อมรับประทาน

อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

69 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,270