เนยถั่วลิสงลายเสือ 200 กรัม ตรา ละเอียดลออ

เนยถั่วลายเสือ 200 กรัม 
Tiger Peanut Butter 100%
- โปรตีน
- Trans Fat 0%
- ไม่มีน้ำตาล
- ไม่เติมน้ำมัน
อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต
135 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,270