ครีมงาขาว 200 กรัม ตรา ละเอียดลออ

ครีมงาขาว White Sesame Paste 100%

ไม่มีน้ำตาล

ขนาด 200 กรัม

- ไม่เติมน้ำตาล

- ไม่เติมน้ำมัน

- พร้อมรับประทาน

อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

125 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,270