PB 0108 : เครื่องดื่มลูกเดือยปรุงสำเร็จ สูตรผสมธัญญาหาร 5 ชนิด บรรจุ 150 กรัม

เครื่องดื่มลูกเดือยปรุงสำเร็จ สูตรผสมธัญญาหาร 5 ชนิด 

บรรจุ 150 กรัม

ในถุงบรรจุ 5 ซองย่อย ปริมาณซองละ 30 กรัม

รหัสสินค้า : PB 0108

สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 70 บาท / ชิ้น

75 บาท
จำนวน:
Visitors: 370,810