K 8041 : ไม้เกาหลังแดง

ไม้เกาหลังแดง

รหัสสินค้า : K 8041

สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 40 บาท / ชิ้น

ใช้เกาหลัง หรือเกาตามความต้องการ

45 บาท
จำนวน:

 • ไม้กัวซา เขาสัตว์ รหัสสินค้า : K 8001สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 25 บาท / ชิ้น กัวซาคือ เทคนิคการรักษาโรคของจีนแต่โบราณโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะที่มีลักษณะโค้งมนมากดและขูดตามส่วนต่า...
  30 บาท

 • ไม้กัวซา สปานิ้ว รหัสสินค้า : K 8002 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 25 บาท / ชิ้น วิธีใช้ : ใช้ส่วนที่เป็นร่อง ขูดไปตามนิ้ว เพื่อไม่ให้เกิดพังพืด ป้องกันการเกิดนิ้วล๊อค และกระต...
  30 บาท

 • ไม้กัวซา รูปดาบรหัสสินค้า : K 8003 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 20 บาท / ชิ้น
  25 บาท

 • ไม้กัวซา ล้อนวดสารพัดประโยชน์รหัสสินค้า : K8004 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 40 บาท / ชิ้น
  50 บาท

 • ไม้กัวซา นวดสี่แฉกรหัสสินค้า : K 8005 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 27 บาท / ชิ้น ไม้นวด 4 แฉก กดตามจุดต่างๆ บนลำตัว แขนขา เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตใช้กดตามจุดต่างๆ ที่มีอาการปว...
  35 บาท

 • ภาพถ่าย0546.jpg
  ไม้กัวซา ช้อนไม้รหัสสินค้า : K 8006สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 22 บาท / ชิ้น ใช้เป็นช้อนกลางตักอาหารหรือใช้ขูดกัวซาตามร่างกายได้
  28 บาท

 • ไม้กัวซา สปาหน้า รหัสสินค้า : K 8007 สั่งซื้อ 6 ชิ้น ขึ้นไป ได้เป็นราคา 18 บาท / ชิ้น ประโยชน์ของการสปาหน้า 1.เรียนรู้ง่าย สามารถทำได้ด้วยตนเองและทำได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่มีผลแท...
  23 บาท

 • ไม้กัวซา หยดน้ำ รหัสสินค้า : K 8008 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 17 บาท / ชิ้น วิธีใช้ : ใช้ขูดบริเวณต่างๆ ตามซอก ในส่วนที่แคบของร่างกาย เช่นตามซอกนิ้วมือ นิ้วเท้าและส่วนต่าง...
  22 บาท

 • ไม้กัวซา นวดมือ - สี่เหลี่ยมรหัสสินค้า : K 8009 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 20 บาท / ชิ้น วิธีใช้ : ใช้กำกดจุดบนฝ่ามือเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และกระตุ้นประสาทปลายนิ...
  25 บาท

 • ไม้กัวซา กดจุด - ฝ่าเท้ารหัสสินค้า : K 8010 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 20 บาท / ชิ้น ใช้กดจุด ตามจุดต่างๆ บนฝ่าเท้าตามหลักของแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ผลิตจากไม้พยุง ซึ่งหา...
  25 บาท

 • หมวดไม้กัวซา_270.jpg
  ไม้กัวซา นวดฝ่ามือ - หนามเตยรหัสสินค้า : K 8011 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 20 บาท / ชิ้นวิธีใช้ :ใช้กำกดจุดบนฝ่ามือเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและกระตุ้นประสาทปลายนิ้วม...
  25 บาท

 • หมวดไม้กัวซา_3541.jpg
  ไม้กัวซา นวดมือ - รูปดาวรหัสสินค้า : K 8012 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 20 บาท / ชิ้น วิธีใช้ :ใช้กำกดจุดบนฝ่ามือเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและกระตุ้นประสาทปลายนิ้วมือ ...
  25 บาท

 • สินค้า_9379.jpg
  ไม้กัวซา ล้อนวด - ขายาวรหัสสินค้า : K 8013สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 75 บาท / ชิ้นใช้กลิ้ง นวด ท้ายทอย แขน ขา บ่า และ ตามที่ต่างๆ สะดวกในการใช้งาน นวดสบาย เบาตัว
  85 บาท

 • สินค้า_1344.jpg
  ไม้กัวซา ล้อนวด - ขาสั้นรหัสสินค้า : K 8014สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 70 บาท / ชิ้นใช้กลิ้ง นวด ท้ายทอย แขน ขา บ่า และ ตามที่ต่างๆสะดวกในการใช้งาน นวดสบาย เบาตัว
  80 บาท

 • ไม้กัวซา หวีแบบโค้ง ไม่มีด้าม (ซี่ห่าง)รหัสสินค้า : K 8015 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 25 บาท / ชิ้น หวีไม้ช่วยกระตุ้นหนังศีรษะ เพื่อการไหลเวียนโลหิตไม่ทำลายหนังศีรษะเพราะไม...
  30 บาท

 • Hot_7710.jpg
  ไม้กัวซา หวีแบบโค้ง ไม่มีด้าม (ซี่ถี่)รหัสสินค้า : K 8016 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 25 บาท / ชิ้นหวีไม้ช่วยกระตุ้นหนังศีรษะ เพื่อการไหลเวียนโลหิตไม่ทำลายหนังศีรษะเพราะไม่มี...
  30 บาท

 • 4344.jpg
  ไม้กัวซา รูปนกรหัสสินค้า : K 8017สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 30 บาท / ชิ้นใช้กดจุดต่างๆ บนลำตัว แขน ขา เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ใช้กดจุดตามจุดต่างๆ ที่มีการปวดเมื่อยใช้แทนนิ้...
  32 บาท

 • 8020.jpg
  ไม้นวดแมงมุม 6 ขารหัสสินค้า : K 8020สั่งซื้อ 6 ตัวขึ้นไป ได้เป็นราคา 75 บาท / ชิ้นวิธีใช้ : กดแล้วหมุนไปตามความพอใจไว้นวดหัว นวดตามตัว
  90 บาท

 • 8022.jpg
  ดัมมเบลใหญ่รหัสสินค้า : K 8022สั่งซื้อ 6 ตัวขึ้นไป ได้เป็นราคา 140 บาท / ชิ้นวิธีใช้ :ใช้ทุบ หรือรองแล้วตอก เป็นอุปกรณ์ประกอบของชุดตอกเส้น (ชุดตอกเส้นมี3ชิ้น)
  150 บาท

 • 8024.jpg
  หมอนนมกะลา รหัสสินค้า : K 8024 สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 45 บาท / ชิ้น วิธีใช้ : ใช้กด เหยียบ หรือนอนทับตามความต้องการ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  48 บาท

 • 8029.jpg
  นวดรูปเท้ารหัสสินค้า : K 8029สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 200 บาท / ชิ้นวิธีใช้ : เหยียบหรือยืนนวดฝ่าเท้า
  220 บาท

 • 8030.jpg
  เก้าอี้ยืดเส้น ตัวยืดเส้น องศา รหัสสินค้า : K 8030 สั่งซื้อ 6 ตัวขึ้นไป ได้เป็นราคา 400 บาท / ชิ้น เก้าอี้ยืดเส้น สามารถปรับองศาได้ 2 ระดับ ใช้สำหรับยืนปรับสมดุล เพื่อยืดเส้นขา เอว...
  450 บาท

 • 55628.jpg
  ไม้กัวซาด้ามยาวรหัสสินค้า : K 8031สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 45 บาท / ชิ้นวิธีใช้ :ใช้กัวซาหลัง หรือตามตัว หรือใช้เป็นไม้เกาหลังได้
  48 บาท

 • 8032.jpg
  ยืดเส้นก้านตาลรหัสสินค้า : K 8032สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 140 บาท / ชิ้นวิธีใช้ :ใช้ยืดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายตามรูปภาพประกอบ
  145 บาท

 • 8033.jpg
  หมอนนไม้เล็กรหัสสินค้า : K 8033สั่งซื้อ 6 ตัวขึ้นไป ได้เป็นราคา 45 บาท / ชิ้นวิธีใช้ :ใช้กดรูดเส้น หรือ กดส่วนต่างๆของร่างกาย เพื้อผ่อนคลาย แก้เมื่อย
  48 บาท

 • 8034.jpg
  ถ้วยกะลามีขา หรือ ถ้วยก๋วยเตี๋ยวรหัสสินค้า : K 8034สั่งซื้อ 6 ตัวขึ้นไป ได้เป็นราคา 43 บาท / ชิ้นใช้ใส่แกง ก๋วยเตี๋ยว หรืออาหารเหลว ตามความต้องการ
  45 บาท

 • 8035.jpg
  ทัพพีกีต้าร์ หรือ ทัพพีกลางรหัสสินค้า : K 8035สั่งซื้อ 6 ตัวขึ้นไป ได้เป็นราคา 32 บาท / ชิ้นไว้ตักข้าว หรือกับข้าว ตามความต้องการ
  35 บาท

 • 8036.jpg
  ช้อน - ส้อม ไม้รหัสสินค้า : K 8036สั่งซื้อ 6 คู่ขึ้นไป ได้เป็นราคา 35 บาท / คู่วิธีใช้ : ตักรับประทานอาหาร ผลไม้ ของว่าง ร้านเบเกอรี่
  38 บาท

 • 8037.jpg
  กระบวย กะลา (เล็ก)รหัสสินค้า : K 8037สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 40 บาท / ชิ้นวิธีใช้ :ใช้ตักน้ำ หรือตักเครื่องดื่ม
  47 บาท

 • 8038.jpg
  ทัพพีไม้รหัสสินค้า : K 8038สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 35 บาท / ชิ้นวิธีใช้ :ไว้สำหรับตักข้าว ตักอาหาร
  38 บาท

 • 8039.jpg
  หมอนนมไม้ใหญ่รหัสสินค้า : K 8039สั่งซื้อ 6 ตัวขึ้นไป ได้เป็นราคา 56 บาท / ชิ้นวิธีใช้ :ใช้กดรูดเส้น หรือ กดส่วนต่างๆของร่างกาย เพื้อผ่อนคลาย แก้เมื่อย
  58 บาท

 • 8040.jpg
  ไม้เกาหลังขาวรหัสสินค้า : K 8040สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 40 บาท / ชิ้นใช้เกาหลัง หรือเกาตามความต้องการ
  45 บาท

 • 8042.jpg
  ไม้เกาหลังไม้ตาลรหัสสินค้า : K 8042สั่งซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป ได้เป็นราคา 40 บาท / ชิ้นใช้เกาหลัง หรือเกาตามความต้องการ
  45 บาท
Visitors: 414,819