หมวดข้าวกล้อง ไรซ์เบอร์รี่ R

-หมวดข้าวกล้อง ไรซ์เบอร์รี่ R

R001: ข้าวกล้อง 3 สี (ไรซ์เบอรรี่ หอมมะลิ แดงมันปู)  1 กิโลกรัม34/35/ 

R002: ข้าวกล้อง กข43 1 กิโลกรัม 32/34/

R003: ข้าวเจ้าขัดขาว กข43 1 กิโลกรัม 32/34/

R004: ข้าวไรซ์เบอร์รี่คัดสี 1 กิโลกรัม  41/43/

R005: ข้าวกล้อง ไรซ์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม  32/34/ 

R006: ข้าวจ้าวซ้อมมือ ไรซ์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม  32/34/ 

R007: จมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม  21/22/ 

R008: ข้าวหอมมะลิแดง  1 กิโลกรัม  40/42/

R009: ข้าวพันธุ์ สินเหล็ก 1 กิโลกรัม  37/39/

R010: ข้าวเจ้าแดงมันปู  1 กิโลกรัม  40/42/

R011: ข้าวเหนียวลืมผัว  1 กิโลกรัม  53/55/

R012: ข้าวกล้องหอมมะลิ 1 กิโลกรัม  34/35/

R013: ข้าวซ้อมมือ หอมมะลิ  1 กิโลกรัม  34/35/

R014: ข้าวพันธุ์สังข์หยด พัทลุง  1 กิโลกรัม  45/47/

Visitors: 413,755