HD014: เครื่องดื่มสกัดชีวภาพ ลูกยอ 480 มล. ลานไพร

HD014: เครื่องดื่มสกัดชีวภาพ ลูกยอ 480 มล. 

ลานไพร

คุณประโยชน์ : บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดตามข้อ อัมพฤกษ์ อัมพาต ชาปลายมือปลายเท้า กระเพาะลำไส้ ปรับสมดุลระบบน้ำเหลือง บำรุงวัยทองหญิง - ชาย ให้สดใส สูตรเข้มข้น วุ้นตะดอนและฝ้าขาวเกิดจากการสกัดด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีปลอมปน ปริมาตรสุทธิ 480 มล.


94 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,586