CO001: น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร 1000 มล. ตรามะลิ

CO001: น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร 1000 มล. ตรามะลิ
น้ำมันมะพร้าวก็คือน้ำมันที่อยู่ในเนื้อมะพร้าวแก่ ซึ่งมีไขมันประมาณร้อยละ 60 ของน้ำหนัก น้ำมันมะพร้าวจัดเป็นไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat) มีกรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid) เป็นองค์ประกอบมากถึงร้อยละ 95 ของไขมันทั้งหมด ซึ่งต่างจากน้ำมันจากพืชอื่นๆ และเป็นสาเหตุว่าทำไมน้ำมันมะพร้าวจึงแข็งตัวเป็นไขสีขาวๆ เวลาอยู่ในที่อากาศเย็น น้ำมันมะพร้าวแบบดั้งเดิมผลิตจากเนื้อมะพร้าวแห้ง (Copra) โดยการบีบน้ำมันด้วยเครื่องหรือสกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลายแบบเดียวกับน้ำมันพืชอื่นๆ อย่างน้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันที่ได้ออกมาในขั้นตอนนี้ยังเป็นน้ำมันดิบซึ่งมีสีเข้ม เพราะมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่น้ำมันปนอยู่ด้วย จึงต้องนำไปผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (Refining Process) เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น และกำจัดเอาสิ่งแปลกปลอม สี กลิ่น และองค์ประกอบอื่นๆ ออกไป น้ำมันที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์แล้ว หรือที่เรียกว่าน้ำมันผ่านกรรมวิธี (Refined Oil) จะมีสีเหลืองอ่อนใสเหมือนน้ำมันปรุงอาหารที่เราคุ้นเคย น้ำมันมะพร้าวที่ผลิตด้วยวิธีนี้นิยมใช้กันมานานแล้ว โดยเฉพาะเป็นน้ำมันสำหรับทอด เพราะไขมันอิ่มตัวในน้ำมันมะพร้าวทำให้ได้อาหารทอดที่กรอบและไม่เหม็นหืนง่าย แถมน้ำมันมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการมีจุดเกิดควัน (Smoke Point) สูงถึง 230 องศาเซลเซียส จึงสามารถใช้ทอดในอุณหภูมิสูงมากๆ ได้โดยไม่เกิดการสลายตัวจากความร้อนกลายเป็นควันและกลิ่นฉุน น้ำมันมะพร้าวผ่านกระบวนการจึงเหมาะสำหรับใช้ทอด

ปัจจุบันมีน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารที่ไม่เป็นไขเมื่อเก็บในที่เย็นหรือเป็นไขน้อยกว่าน้ำมันมะพร้าวแบบเดิม เพราะแยกเอาส่วนที่กลายเป็นไขได้ง่ายออกไปแล้ว ทำให้สามารถใช้ปรุงอาหารได้ไม่ต่างจากน้ำมันพืชอื่นๆน้ำมันมะพร้าวก็คือน้ำมันที่อยู่ในเนื้อมะพร้าวแก่ ซึ่งมีไขมันประมาณร้อยละ 60 ของน้ำหนัก น้ำมันมะพร้าวจัดเป็นไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat) มีกรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid) เป็นองค์ประกอบมากถึงร้อยละ 95 ของไขมันทั้งหมด ซึ่งต่างจากน้ำมันจากพืชอื่นๆ และเป็นสาเหตุว่าทำไมน้ำมันมะพร้าวจึงแข็งตัวเป็นไขสีขาวๆ เวลาอยู่ในที่อากาศเย็น น้ำมันมะพร้าวแบบดั้งเดิมผลิตจากเนื้อมะพร้าวแห้ง (Copra) โดยการบีบน้ำมันด้วยเครื่องหรือสกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลายแบบเดียวกับน้ำมันพืชอื่นๆ อย่างน้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันที่ได้ออกมาในขั้นตอนนี้ยังเป็นน้ำมันดิบซึ่งมีสีเข้ม เพราะมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่น้ำมันปนอยู่ด้วย จึงต้องนำไปผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (Refining Process) เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น และกำจัดเอาสิ่งแปลกปลอม สี กลิ่น และองค์ประกอบอื่นๆ ออกไป น้ำมันที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์แล้ว หรือที่เรียกว่าน้ำมันผ่านกรรมวิธี (Refined Oil) จะมีสีเหลืองอ่อนใสเหมือนน้ำมันปรุงอาหารที่เราคุ้นเคย น้ำมันมะพร้าวที่ผลิตด้วยวิธีนี้นิยมใช้กันมานานแล้ว โดยเฉพาะเป็นน้ำมันสำหรับทอด เพราะไขมันอิ่มตัวในน้ำมันมะพร้าวทำให้ได้อาหารทอดที่กรอบและไม่เหม็นหืนง่าย แถมน้ำมันมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการมีจุดเกิดควัน (Smoke Point) สูงถึง 230 องศาเซลเซียส จึงสามารถใช้ทอดในอุณหภูมิสูงมากๆ ได้โดยไม่เกิดการสลายตัวจากความร้อนกลายเป็นควันและกลิ่นฉุน น้ำมันมะพร้าวผ่านกระบวนการจึงเหมาะสำหรับใช้ทอด ปัจจุบันมีน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารที่ไม่เป็นไขเมื่อเก็บในที่เย็นหรือเป็นไขน้อยกว่าน้ำมันมะพร้าวแบบเดิม เพราะแยกเอาส่วนที่กลายเป็นไขได้ง่ายออกไปแล้ว ทำให้สามารถใช้ปรุงอาหารได้ไม่ต่างจากน้ำมันพืชอื่นๆ

95 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,583