HD002: น้ำอัลคาไลน์เข้มข้น 500 มล. สูตรเตยหอม จนดี

HD002: น้ำอัลคาไลน์เข้มข้น 500 มล. จนดี

น้ำด่าง อัลคาไลน์เข้มข้น ผลิตจาก เถ้ากาบมะพร้าวน้ำหอม สูตรเตยหอม ธรรมชาติ 100% ปริมาตร 1 ลิตร คลิ๊กอ่าน ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำด่างได้ที่นี่ อาหารที่เป็นกรด กับ น้ำด่างที่เป็นด่าง : ข้อควรรู้และควรระวังในการปรับสมดุลร่างกาย

48 บาท
จำนวน:
Visitors: 411,836