HD001: น้ำอัลคาไลน์เข้มข้น 1000 มล. สูตรเตยหอม จนดี

HD0001: น้ำอัลคาไลน์เข้มข้น 1000 มล. จนดี

นำ้อัลคาไลน์(หัวนำ้ด่างเข้มข้นสำหรับผสมน้ำดื่ม) ปรับสมดุลในร่างกาย เจือจางความเป็นกรด บรรเทาอาการกรดไหลย้อน ช่วยระบบขับถ่าย

85 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,751