หมวดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ชนิดชง

หมวดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ชนิดชง AD

- AD001: งาดำงอก ผง รสกาแฟ OTOP  แม่อุษา ขนาด: น้ำหนักสุทธิ 352 กรัม (22 กรัม x 16 ซอง)

- AD002: นมถั่วเหลืองผง งาดำ แม่อุษา ซองใหญ่ 352 กรัม OTOP (ซองเล็ก 22 กรัม*16 ซอง)

- AD003: งาดำงอกผง รสหวานน้อย แม่อุษา ซองใหญ่ 352 กรัม OTOP (ซองเล็ก 22 กรัม*16 ซอง)

-  AD004: ข้าวฮางงอก ชนิดผง แม่อุษา 352 กรัม OTOP (ซองเล็ก 22 กรัม*16 ซอง)

- AD005:ลูกเดือย ชนิดผง แม่อุษา 352 กรัม OTOP (ซองเล็ก 22 กรัม*16 ซอง)

- AD006: ข้าวกล้องงอก ผสมงาดำ ชนิดผง แม่อุษา 352 กรัม OTOP (ซองเล็ก 22 กรัม*16 ซอง)

- AD007: ถั่ว 5 สี ชนิดผง แม่อุษา 352 กรัม OTOP (ซองเล็ก 22 กรัม*16 ซอง)

- AD008: งาดำงอก ผสมข้าวกล้อง ชนิดผง รสจืด  แม่อุษา 352 กรัม OTOP (ซองเล็ก 22 กรัม*16 ซอง)

103 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,270