DT013 : ยาชง(ชา)หญ้าหนวดแมว 20 ซอง ปฐมอโศก

DT013 : ยาชง(ชา)หญ้าหนวดแมว 20 ซอง ปฐมอโศก

ยาชง หญ้าหนวดแมว
เลขทะเบียนยา G 5/42 เป็นยาสามัญประจำบ้าน
บรรจุ 20 ซองกระดาษเยื่อซองละ 1 กรัม 

ส่วนประกอบ : หญ้าหนวดแมว  Orthosiphon  grandiflorus  Bolding.  70 % สมุนไพรอื่น 30%

สรรพคุณ :  ขับปัสสาวะ  ขับนิ่ว  ลดความดันโลหิต  ลดไข้   ลดอาการบวมน้ำ

วิรับประทาน :  ชงยา 2 ซอง กับน้ำร้อน 1 แก้ว  ดื่มขณะยังอุ่น

28 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,750