หมวดยาสมุนไพรสำเร็จรูป

หมวดยาสมุนไพรสำเร็จรูป HP

HP001 : ยาฟ้าทะลายโจร แคปซูล 300 แคปซูล ปฐมอโศก แบบซอง

HP002 : ยาฟ้าทะลายโจร ชนิดลูกกลอน 190 เม็ด ปฐมอโศก  แบบกระปุก

HP003 : ยาฟ้าทะลายโจร แคปซูล 50 แคปซูล ปฐมอโศก แบบกระปุก

HP004 : ยาฟ้าทลายโจร 60แคปซูล อภัยภูเบศร แบบกระปุก

HP005 : .ยาฟ้าทะลายโจรชนิดเม็ด 90 เม็ด  ปฐมอโศก  แบบกระปุก

HP006 : ยาขมสกัดผสมฟ้าทะลายโจร 30 เม็ด ชนิดเม็ด ตรา พริม 

By ภูมิพฤกษา 30 เม็ด

HP007 : ยาฟ้าทะลายโจรสกัด 45 แคปซูล แบบกระปุก ตราอ้วยอันโอสถ 

HP008 : ยาฟ้าทะลายโจรสกัด 80แคปซูล แบบกระปุก ตราอ้วยอันโอสถ

HP009 : ฟ้าทะลายโจร  100 แคปซูล  ตราอ้วยอันโอสถ 

HP010 : ยาแคปซูลขมิ้นชัน แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 3x10 แคปซูล  แบบกล่อง Thai FD

HP011 : ยาแคปซูลขมิ้นชัน  60 แคปซูล ตราอภัยภูเบศร

HP012 : ยาแคปซูลขมิ้นชัน  ปฐมอโศก 90 เม็ด

HP013 :ยาแคปซูลขมิ้นชัน ชนิดลูกกลอน ปฐมอโศก 200 เม็ด

HP014 : ยาแคปซูลขมิ้นชันพลัส 60แคปซูล อ้วยอันโอสถ 


Visitors: 413,270