T015 : ถั่วมาซูร์เม็ด 500 กรัม

T015 : ถั่วมาซูร์เม็ด 

500 กรัม

ถั่วมาซูร์ เป็นถั่วที่มีสี่สันสวยงาม น่าทาน

เนื้อเนียน และนิ่ม สามารถบด ทำแยมถั่ง

หรือผสมลงในแกงชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

เนื้อสัมผัสของอาหาร มีโปรตีน ใยอาหาร

ฟเลต วิตามิน B1 สูง

ล้างน้ำให้สะอาด ต้มในน้ำเดือด

30 นาที จนเม็ดนิ่ม นียมใช้ทำ

อาหารอินเดีย แกงแขก จาปาตี

43 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,757