T010 : ถั่วแดงหลวง 500 กรัม

รหัสสินค้าT009 : ถั่วแเดงหลวง 500กรัม

ถั่วแดงหลวง

มีโปรตีน ธาตุเหล็กและแคลเซียมสูง

บำรุงเลือดและกระดูก ให้พลังงาน

ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่อ่อนเพลี่ย

มีวิตามินเอ บี ซี และใยอาหาร

- ล้างน้ำสะอาด แซ่น้ำ 6-7 ชม.

ต้มไฟแรง 1 ชม. สามารถทำ

 

อาหารได้ทั้งลาวและหวาน

40 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,270