T009 : ถั่วแเดงหลวง 1 กิโลกรัม

รหัสสินค้าT009 : ถั่วแเดงหลวง 1 กิโลกรัม

ถั่วแดงหลวง

มีโปรตีน ธาตุเหล็กและแคลเซียมสูง

บำรุงเลือดและกระดูก ให้พลังงาน

ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่อ่อนเพลี่ย

มีวิตามินเอ บี ซี และใยอาหาร

- ล้างน้ำสะอาด แซ่น้ำ 6-7 ชม.

ต้มไฟแรง 1 ชม. สามารถทำ

 

อาหารได้ทั้งลาวและหวาน

67 บาท
จำนวน:
Visitors: 411,829