งาขาวเม็ด อบสุก SESAME 80 กรัม. ธไทยทิพย์

งาขาวเม็ด อบสุก SESAME 80 กรัม. ธไทยทิพย์
สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา  25 บาท/ซอง

ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร 

เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-1

30 บาท
จำนวน:

 • จมูกข้าวสาลี WHEAT GERM 80 กรัม ธไทยทิพย์.jpg
  จมูกข้าวสาลี WHEAT GERM 80 กรัม ธไทยทิพย์ สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 25 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-2
  30 บาท

 • จมูกข้าวสาลี WHEAT GERM 140 กรัม ธไทยทิพย์.jpg
  จมูกข้าวสาลี WHEAT GERM140 กรัม ธไทยทิพย์สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 35 บาท/ซอง อาหารธรรมชาติต้านทานโรค เป็นยอดอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วยสารอาหารครบถ้วน ทั้งโปรตีน ไนอาซีน ...
  40 บาท

 • จมูกข้าวสาลี WHEAT GERM 400 กรัม ธไทยทิพย์.jpg
  จมูกข้าวสาลี WHEAT GERM 400 กรัม ธไทยทิพย์สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 85 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-2
  90 บาท

 • ข้าวโอ๊ต OATMEAL 170 กรัม..jpg
  ข้าวโอ๊ต OATMEAL 170 กรัม.ธไทยทิพย์สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 30 บาท/ซองผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-7
  35 บาท

 • งาดำบดอบสุก SESAME 80 กรัม.jpg
  งาดำป่น อบสุก SESAME 80 กรัม. ธไทยทิพย์สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 25 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-1
  30 บาท

 • งาดำบดอบสุก SESAME 140 กรัม.jpg
  งาดำป่น อบสุก SESAME 140 กรัม. ธไทยทิพย์สั่งซื้ัอ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 35 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-1
  40 บาท

 • งาดำบดอบสุกSESAME 400 กรัม.jpg
  งาดำป่น อบสุก SESAME 400 กรัม. ธไทยทิพย์สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 85 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-1
  90 บาท

 • งาดำเม็ด อบสุก SESAME 80 กรัม.jpg
  งาดำเม็ด อบสุก SESAME 80 กรัม. ธไทยทิพย์สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 25 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-1
  30 บาท

 • งาดำเม็ด อบสุก SESAME 140 กรัม.jpg
  งาดำเม็ด อบสุก SESAME 140 กรัม. ธไทยทิพย์สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 35 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-1
  40 บาท

 • งาดำเม็ด อบสุก SESAME 400 กรัม.jpg
  งาดำเม็ด อบสุก SESAME 400 กรัม. ธไทยทิพย์ สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 85 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-1
  90 บาท

 • ธัญญาหารรวม (MIX Cereal) 100 กรัม ธไทยทิพย์.jpg
  ธัญญาหารรวม (MIX Cereal) 100 กรัม. ธไทยทิพย์สั่งซื้อ6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 30 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-7
  35 บาท

 • ธัญญาหารรวม (MIX Cereal) 250 กรัม ธไทยทิพย์.jpg
  ธัญญาหารรวม (MIX Cereal) 250 กรัม. ธไทยทิพย์สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 70 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-7
  75 บาท

 • เมิสลี่ (Mixed Nuts) 400 กรัม.jpg
  เมิสลี่ (Mixed Nuts) 400 กรัม. ธไทยทิพย์ สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 105 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-6
  110 บาท

 • เมิสลี่ (Mixed Nuts) 100 กรัม.jpg
  เมิสลี่ (Mixed Nuts) 100 กรัม. ธไทยทิพย์สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 35 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-6
  40 บาท

 • รำข้าวสาลี 80 กรัม.jpg
  รำข้าวสาลี (Wheatbran) 80 กรัม. ธไทยทิพย์สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 30 บาท/ซอง ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-3
  35 บาท

 • แมงลัก 100 กรัม.jpg
  แมงลัก (Basil Seeds) 100 กรัม. ธไทยทิพย์สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 30 บาท/ซอง รับประทาน 1-2 ช้อนชา แช่น้ำ 1 แก้วใหญ่ ทิ้งไว้จนพองตัว หรือผสมในเครื่องดื่ม เช่น น้ำขิง ใบเตย ...
  35 บาท

 • 88569770001421.jpg
  ซองเดอร์ งาดำ หวานน้อย (25ก.x5ซอง) สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 45 บาท/ซอง เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป ซองเดอร์
  50 บาท

 • 13602_103OrganicInstan2tCocoaCereal260.jpg
  ซองเดอร์ รสโกโก้ (30ก.x5ซอง)สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 45 บาท/ซอง เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป ซองเดอร์
  50 บาท

 • IMG_24044.jpg
  ซองเดอร์ รสวานิลลา (30ก.x5ซอง) สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 45 บาท/ซอง เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป ซองเดอร์
  50 บาท

 • 1021.jpg
  ซองเดอร์ งาดำ จืด (25ก.x5ซอง) สั่งซื้อ 6 ซองขึ้นไปได้เป็นราคา 45 บาท/ซอง เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป ซองเดอร์
  50 บาท
Visitors: 290,895