หมวดสมุนไพรเกี่ยวกับช่องปาก

 หมวดสมุนไพรเกี่ยวกับช่องปาก
สามารถกดสั่งสินค้าเข้ามาได้เลยค่ะ 
- HTP001: ยาสีฟันเทพไทย รสดั้งเดิม 70 g. หลอดใหญ่
- HTP002: ยาสีฟันเทพไทย รสสเปียร์มิ้น 70 g. หลอดใหญ่ 
- HTP003: ยาสีฟันเทพไทย รสเกลือ 70 g. 
หลอดใหญ่
- HTP004: ยาสีฟันเทพไทย รสมิกซ์ฟรุ๊ต 70 g. หลอดใหญ่
-HTP005: ยาสีฟันรุ่งอรุณ แบบซอง 18 กรัม
- HTP006 : ยาสีฟันวิเศษนิยม แบบซอง 40 กรัม
- HTP007: ยาสีฟันสมุนไพร  70 กรัม อภัยภูเบศร 
- HTP008: ยาสีฟันสมุนไพร 50 กรัม สูตรดั้งเดิม ภูมิพฤกษา
HTP009: ยาสีฟันสูตรเข้มข้น 100 กรัม หลอดใหญ่ นกไทย5ดาว4เอ 
- HTP010: ยาสีฟันพริมเพอเฟค (ตลับ) 25 กรัม ภูมิพฤกษา สูตรเข้มข้น
- HTP011TF : ยาสีฟัน บุญนิยม (แบบผง) 100 กรัม (ปฐมอโศก)
- HTP012TF : ยาสีฟัน ปัญญ์ชลี (หลอดใหญ่) 80 กรัม
- HTP013TF : ยาสีฟัน อโนดาต 120 กรัม
Visitors: 413,270