แชมพู ข้าวหอมนิล 265 มล. (เพื่อนรักธรรมชาติ)

สั่ง 6 ขวดขึ้นไป ได้เป็นราคาส่ง 42 บาท/ขวด

สรรพคุณ บรรเทาอาการผมร่วง และทำให้ผมขึ้นใหม่  แก้คันศีรษะ แก้รังแค

แก้ผมหงอกก่อนวัย บำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวย เงางาม     มีน้ำหนัก

46 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,270