ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ผลิตภัณฑ์ในเครือ

.. ประกอบด้วย ..

น้ำชีวภาพมะเฟืองขจัด สิว-ฝ้า  สำหรับทาหน้า

น้ำสกัดชีวภาพ มะเฟือง ,  พลูคาว , ว่านชักมดลูก , ลูกยอ

 แก่นตะวัน , กระเจี๊ยบแดง , กระชายดำ , ตรีผลา  สำหรับ

ดื่ม รับประทานเพื่อบำรุงร่างกาย ..

.. สกัดด้วยวิธีทางธรรมชาติ

ไม่ใช้วัตถุกันเสีย .. 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 274,754