งาดำป่น อบสุก SESAME400กรัม. ธไทยทิพย์

งาดำป่น อบสุก SESAME 400 กรัม. ธไทยทิพย์

ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร 

เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-1

80 บาท
จำนวน:
Visitors: 214,054