งาขาวเม็ด อบสุก SESAME 80 กรัม. ธไทยทิพย์

งาขาวเม็ด อบสุก SESAME 80 กรัม. ธไทยทิพย์

ผ่านการอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร 

เลขที่ อย.10-1-044-53-1000-1

19 บาท
จำนวน:
Visitors: 219,122